Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl) to pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu. Eksperci mają tu możliwość publikacji swoich danych, zamieszczenia informacji o swoim doświadczeniu, wiedzy i dostępności. Dzięki możliwości stworzenia własnego, profesjonalnego profilu w postaci rozbudowanej e-wizytówki (którą łatwo edytować i uzupełniać o niezbędne informacje) mogą w łatwy i szybki sposób dać się znaleźć potencjalnym zleceniodawcom i klientom nie tylko na terenie kraju, ale również w całej Europie. Wizytówkę można uzupełnić o kalendarz, w którym zaznaczane będą terminy dostępności lub braku dostępności biegłego, jego aktualne obciążenie czy liczba aktualnie przygotowywanych ekspertyz. Dodać można tam również referencje uwiarygadniające umiejętności i kwalifikacje biegłego. Nowe zlecenia biegli i rzeczoznawcy mogą zdobywać również uczestnicząc w systemie aukcyjnym – generując konkretne oferty dla danych zapytań publikowanych w serwisie CEBiR.

CEBiR to bieżące źródło danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nauki lub szczególne umiejętności. Baza umożliwia biegłym sądowym, rzeczoznawcom, lekarzom sądowym, tłumaczom przysięgłym, mediatorom, prawnikom, tłumaczom przysięgłym, adwokatom i notariuszom i radcom prawnym promowanie swoich usług i jest źródłem informacji na temat aktualnych danych teleadresowych instytucji, ośrodków naukowych, firm i kancelarii prawnych. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka CEBiR jest odpowiedzią na bieżące potrzeby w codziennej działalności ekspertów – biegłych sądowych i rzeczoznawców, a także kancelarii prawnych i firm z branży prawniczej.

CEBiR (Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców) jest stale dostępny online pod adresem www.cebir.com.pl w trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej i polskiej. Biegli pragnący dodać swoją wizytówkę do ogólnoeuropejskiego rejestru powinni skorzystać z zakładki kontakt i poinformować administratora serwisu o chęci dodania swoich danych. Po weryfikacji będą mogli się zarejestrować i stworzyć własną profesjonalną wizytówkę w bazie.