Sprzeciw palestry budzą w szczególności przypadki nieuzasadnionego i niewspółmiernego użycia siły w stosunku do uczestników i obserwatorów protestów, które miały miejsce m.in. na kijowskim Placu Niepodległości.

W ocenie NRA działania ukraińskich władz łamią Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a to właśnie one powinny stać na straży standardów demokracji.

Organy państwowe powinny zbadać wszystkie przypadki przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i wyjaśnić okoliczności śmierci osób biorących udział w antyrządowych demonstracjach- piszą adwokaci.

Apelują również o zapewnienie prawa do obrony wszystkim protestującym, wobec których toczą się postępowania związane z ich udziałem w zamieszkach.

PS