Przedmiotem rozmowy były kwestie związane z podnoszeniem kultury i świadomości prawnej w społeczeństwie.

Przypomnijmy, iż prezes KRRP już kilkakrotnie publicznie podkreślał, jak ważna jest to kwestia dla samorządu radców prawnych.

- W obecnej rzeczywistości tą misją zawodu i samorządu radcowskiego staje się przede wszystkim aktywny udział w krzewieniu kultury prawnej, i podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa - mówił na uroczystym ślubowaniu aplikantów radcowskich kilkanaście dni temu prezes Sałajewski. - Tą drogą, realizując taką misję, kreujemy również naszą przyszłość- dodał.

Podczas spotkania poruszono także kwestię zapewnienia pomocy prawnej finansowanej przez państwo skierowanej do osób ubogich. W tym kontekście omówiono również dotychczasowe działania samorządu w zakresie pomocy prawnej "pro bono”, które zostały wysoko ocenione przez pana ministra. Podczas spotkania rozmówcy zgodzili się, iż taka działalność może być jedynie uzupełnieniem systemu pomocy prawnej dla osób ubogich, a nie jej zastępowaniem.

Krajowa Rada Radców Prawnych