Specjalizuje się w problematyce podatku VAT. Czuwa nad tym, aby wyroki polskiego sądu zapadały przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie boi się też mieć własnego zdania. Dowód? W 2013 r. w związku z pytaniem skierowanym przez skład sędziowski, któremu przewodniczył Bącal, NSA podjął uchwałę, uznając, że jednostki budżetowe gmin nie są podatnikami VAT, a są nimi tylko gminy. Wydając to orzeczenie (w tzw. składzie siódemkowym), NSA zakwestionował dotychczasowe postępowanie urzędów skarbowych i, w efekcie, wprowadził zamieszanie w samorządach. Bo część gmin zaczęła się kierować rozstrzygnięciem NSA, a część wyjaśnieniami resortu finansów. Gdy po uchwale, rozstrzygając w podobnych, gminnych sprawach, inni sędziowie podtrzymywali stanowisko „siódemki”, Bącal wstrzymał publikację wyroku i postanowił zwrócić się do TSUE. Odpowiedź unijnego sądu możemy poznać w 2015 r.