Raz w miesiącu uczestniczy w wyznaczaniu ram dla całego życia gospodarczego w Polsce – jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej określającej poziom krótkoterminowych stóp procentowych na naszym rynku. Tu prof. Chojna-Duch znana jest jako zdecydowana zwolenniczka taniego pieniądza. Równocześnie jest jednym z najbardziej cenionych ekspertów od prawa finansowego i finansów publicznych w Polsce. Jedna z najważniejszych ubiegłorocznych dyskusji dotyczyła ustawy, na podstawie której do ZUS przeniesiona została ponad połowa aktywów otwartych funduszy emerytalnych. Chojna-Duch wzięła udział w wymianie poglądów – napisała (zamówioną przez autorów projektu) opinię, z której wynika, że przepisy nie tylko są zgodne z konstytucją. Poszła nawet dalej, uznając, że „regulacja (…) jest nie tylko celowa, ale i konieczna”. Według niej przeniesienie aktywów z OFE do ZUS to polska forma ilościowego luzowania polityki pieniężnej, znanego nam dotychczas z USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii czy Japonii.