Autorzy projektu uznali, że w ten sposób zapewnią jednostce ochronę przed bezprawiem legislacyjnym, w takich sytuacjach bowiem ponoszenie opłat przez podmiot występujący ze skargą narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Ich zdaniem nie zmienia tego nawet fakt, że wznowiona sprawa może potoczyć się tak, że kosztami zostanie obciążony przeciwnik procesowy lub inny uczestnik postępowania. Tym bardziej że od skargi o wznowienie postępowania sądy pobierają wysoką opłatę: w sprawach majątkowych wynosi ona 5 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Oprócz opłaty koszty sądowe obejmują jednak również inne wydatki, np. należności za nocleg, podróż i utracone zarobki świadków.

Etap legislacyjny

Przed pierwszym czytaniem w senackiej komisji