Zgodnie z projektem, Lasy Państwowe mają corocznie wpłacać do budżetu państwa 2 proc. przychodów. Pierwsza wpłata, z uwzględnieniem tej zasady, ma być dokonana w 2016 r.

Dodatkowo przyjęto, że w latach 2014-2015 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dokonają wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 600 mln zł. Część tych środków zostanie przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych- czytamy w komunikacie CIR.

Zaproponowano też, aby w 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, mógł udzielić Lasom Państwowym zgody na niedokonanie wpłaty lub jej zmniejszenie. Byłoby to możliwe w uzasadnionym przypadku, czyli w sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, zmiany ceny sprzedaży drewna i popytu na nie, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego LP.

PS/źródło:KPRM