Ustawa ma ułatwić obywatelom korzystanie z profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu elektronicznego do kontaktu z administracją.

Dzięki nowelizacji sieć miejsc, gdzie będzie można potwierdzić taki profil, zostanie rozszerzona m. in. o operatora pocztowego, banki czy instytucje kredytowe.

Łatwiejszy e-kontakt z urzędem

Ustawa ułatwi też korespondencję elektroniczną nakładając na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Zgodnie z nowymi przepisami skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.

Kolejnym krokiem ma być porządkowanie wzorów dokumentów. Urzędy będą musiały zgłaszać wzory dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium. Co więcej w myśl nowych przepisów, jeżeli jakąś sprawę da się załatwić elektronicznie, podmioty publiczne będą musiały przygotować odpowiednie elektroniczne wzory pism i formularze.

E-dokument równy papierowemu

Ustawa zrównuje także drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu maile.

"Fikcja doręczeń"

W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że korespondencję można uznać za doręczoną po dwóch awizach i po upływie 14 dni. Ustawa wprowadza analogiczny przepis w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

PS/źródło:MAC

Zobacz także:

NIK: Informatyzacja służby zdrowia nie zakończy się w terminie