Prezes Najwyższej Izby Kontroli i Prokurator Generalny ustalili, że w prokuraturach okręgowych zostaną powołani koordynatorzy, którzy będą informowani o przesłanych z Izby zawiadomieniach o przestępstwie. Informacje takie pozwolą między innymi na udzielenie wsparcia prokuraturom rejonowym.

W każdej z delegatur NIK oraz w centrali Izby zostaną wyznaczeni doradcy prawni odpowiedzialni za współpracę z prokuraturą, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad jakością zawiadomień NIK o przestępstwie. Doradcy prawni z NIK będą w szczególności współpracować z powołanymi prokuratorami - koordynatorami w prokuraturach okręgowych.

Prokuratura Generalna ma monitorować wszystkie postępowania, prowadzone na podstawie zawiadomień z NIK. W Izbie zostaną zorganizowane specjalne szkolenia z przygotowywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze z nich odbędzie się już pojutrze.