Miejsce praktyki: za granicą

Branża: administracja / prawo

Dla kogo: dla absolwentów

Celem praktyk jest zapoznanie praktykantów z działalnością Trybunału oraz wykonanie pracy z na jego rzecz.

Praktykanci powinni:
- Posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE;
- Posiadać dyplom uniwersytecki z prawa lub politologii (większe szanse mają abslowenci prawa), w niektórych wypadkach uzupełniony o studia podyplomowe lub odpowiednie doświadczenie zawodowe;
- Biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE i dobrze znać drugi język. Pożądana jest dobra znajomość francuskiego.

Szkolenie odbywane w gabinetach Członków Trybunału, nie jest płatne i trwa maksymalnie sześć miesięcy. Praktykanci będą pracowali przy sprawach, które nie były wcześniej rozpatrywane.
Kandydaci na praktyki powinni przesłać swoje podanie i curriculum vitae bezpośrednio do Członków Trybunału.

Szkolenie w innych działach instytucji jest płatne i trwa maksymalnie pięć miesięcy. Trybunał Sprawiedliwości oferuje stypendia do wysokości 1 115 euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
- 1 października dla praktyk trwających od 1 marca do 31 lipca
- 1 maja dla praktyk trwających od 1 października do 28 lutegoCuriaeuropa/AS

Zobacz także:

Staż międzynarodowy w Paryżu

Staż w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich