Miejsce praktyki: za granicą

Branża: administracja / prawo, ekonomia, finanse / bankowość / księgowość, lingwistyczna, turystyczna

Dla kogo: dla absolwentów, dla studentów

Biura / siedziba:

Komitet Regionów oferuje dwa typy praktyk: długoterminowe płatne praktyki ("stages") lub krótkoterminowe niepłatne ("séjours d'étude").

Praktyki długoterminowe, płatne

Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki (stages) dla absolwentów a href="https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/studia" title="Studia">studiów
uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:

ˇ uświadomienie celów i problemów związanych z integracją europejską
ˇ dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów COR
ˇ nabycie praktyki zawodowej
ˇ wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej


Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

  • Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich otrzymany po co najmniej trzyletnim okresie studiów lub mieć ukończone co najmniej cztery lata (osiem semestrów ) studiów uniwersyteckich; lub być pracownikami sektora publicznego lub prywatnego, legitymującymi się stopniem uniwersyteckim lub równorzędnym lub zajmować się doradztwem lub planowaniem od co najmniej trzech lat
  • Wykazać się dogłębną znajomością jednego z oficjalnych języków UE i zadowalającą drugiego języka (kandydaci pochodzący z państw członkowskich UE), lub dobrą znajomością jednego języka Wspólnoty (kandydaci spoza UE). Preferowana jest dobra znajomość przynajmniej jednego z języków roboczych Komitetu Regionów (angielskiego lub francuskiego).
  • Powinni mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem .

Możliwe jest otrzymanie grantu szkoleniowego. Obecnie grant wynosi 1000 euro na miesiąc. Praktykanci, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni otrzymają dodatkowe 100 euro.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Aplikacje należy nadsyłać do 31 marca (praktyki jesienne) lub 30 września (praktyki wiosenne).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet. Formularz aplikacyjny on-line jest dostępny pod adresem: http://trainee.cor.europa.eu/default.aspx?inst=COR&culture=EN

AS

Zobacz także:

Praktyki ubezpieczeniowe w Grupie Concordia

C-Law.org: praktyki w zakresie prawa gospodarczego