Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie pomyślnie zdanego testu.

Praktyki polegają na włączeniu danego studenta do pracy różnych zespołów prawników/działów naszej kancelarii. Nie przypisujemy praktyk do konkretnych działów / zespołów, student jest zaangażowany w pracę wszystkich działów kancelarii. Odbywa praktyki w charakterze asystenta prawnego lub młodszego prawnika pod nadzorem merytorycznym starszego prawnika lub wspólnika kancelarii. Na koniec stażu dajemy zaświadczenie od odbyciu praktyk z wyszczególnieniem zakresu wykonywanych prac.

GESSEL przyjmuje też na praktyki studentów Akademii Liderów Rynku Kapitałowego działającej przy Fundacji im. Lesława Pagi. Jesteśmy jednym z partnerów Akademii, prawnicy kancelarii prowadzą wykłady dla studentów Akademii.