Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk w Ministerstwie proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie MS

(co najmniej na miesiąc przed terminem praktyk) na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Przyjęcie studenta na praktykę wymaga podpisania przez Biuro Dyrektora Generalnego umowy z uczelnią kierującą.


MS/AB

Zobacz także:

Najlepsza praca magisterska dot. problematyki krzywdzenia dzieci

UW zaprasza na symulację rozprawy arbitrażowej