Urząd Patentowy RP ogłasza konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej.

Osoby zainteresowane powinny składać dokumenty do dnia 15 października 2009 roku w Sekretariacie Jury Konkursu-Gabinecie Prezesa Urzędu Patentowego RP, Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa.

UW/AS

Zobacz także:

Letnia Akademia Praw Człowieka

Najlepsza magisterka z dziedziny kryminalistyki