Studencka Poradnia Prawna, stanowi jedną z najbardziej bogatych form aktywności z jakiej mogą skorzystać studenci kierunków prawniczych. Pomysł przypłynął do Polski znad oceanu, gdzie legal clinics z powodzeniem funkcjonują od lat 60 XX w. Zakres przedmiotowy działalności powyższej instytucji obejmuje bezpłatną pomoc prawną dla osób, które ze względu na swą sytuację materialną nie są w stanie skorzystać z usług adwokata czy radcy prawnego.

Organizatorem konferencji jest Akademia Leona Koźmińskiego, która jako pierwsza w Polsce, niepaństwowa uczelnia, uruchomiła w styczniu 2005 roku program Studenckiej Poradni Prawnej.

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 9 kwietnia 2010 r. – sala D/202 (Sala Senatu)

 • 16.00 Przywitanie uczestników Konferencji - prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, Jego Magnificencja Rektor ALK, oraz Filip Czernicki, Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • 16.15 Oficjalne otwarcie konferencji - Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
 • 16.30 Dlaczego potrzebujemy mediacji? - r.pr. Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP
 • 17.00 Mediacja kluczem do rozwiązywania sporów - adw. Sylwester Pieckowski, Partner w Kancelarii Chadbourne&Parke LLP
 • 17.30 Prezentacja rocznego sprawozdania z działalności sieci klinik prawa i omówienie planów FUPP - Filip Czernicki, Prezes FUPP
 • 18.00 Dyskusja na temat przyszłości klinik prawa i możliwości uruchamiania sekcji ds. mediacji

Sobota, 10 kwietnia 2010 r. – zajęcia prowadzone będą z podziałem na grupy warsztatowe

Prowadzący zajęcia w sobotę:

-Cezary Rogula (Uniwersytet Jagielloński, Laureat Międzynarodowego Konkursu Mediacyjnego)

-Marta Janina Skrodzka (asystent w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej Pracowni Wydziału Prawa UwB)

 • 9.30 Szkolenie z mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów:

-grupa A – negocjacje jako element procesu mediacji - teoria (Cezary Rogula)

- grupa B – proces mediacji, a kliniczne nauczanie prawa – teoria (Marta J. Skrodzka)

 • 11.15 - grupa A – proces mediacji, a kliniczne nauczanie prawa - teoria (Marta J. Skrodzka)

-grupa B – negocjacje jako element procesu mediacji – teoria (Cezary Rogula)

 • 13.45 Szkolenie z mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów c.d.:

-grupa A – negocjacje jako element procesu mediacji - praktyka (Cezary Rogula)

-grupa B – proces mediacji, a kliniczne nauczanie prawa – praktyka (Marta J. Skrodzka)

 • 15.30 - grupa A – proces mediacji, a kliniczne nauczanie prawa – praktyka (Marta J. Skrodzka)

-grupa B – negocjacje jako element procesu mediacji – praktyka (Cezary Rogula)

Niedziela, 11 kwietnia 2010 r – zajęcia prowadzone będą z podziałem na grupy warsztatowe

 • 9.45 Szkolenie z zakresu umiejętności psychologicznych niezbędnych w mediacji - prok. dr Małgorzata Szeroczyńska (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Pracownia Prawa i Kryminologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • 11.30 Szkolenie z zakresu umiejętności psychologicznych niezbędnych w mediacji cd.

PS/ Źródło: ALK

Zobacz także:

Student prawa w roli wolontariusza

Mediator - zawód z przyszłością