Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczasowego dorobku ekonomicznej analizy prawa w Polsce oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć teoretycznych i empirycznych z tego zakresu.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie www.lawandeconomics.pl do 26 kwietnia 2010 r.

Program konferencji

9.15 - rejestracja
10:00-10:15 – otwarcie konferencji
10:15-11:45 - Prof. Dr. Stefan Voigt New Trends in Law & Economics: Economic Effects of Constitutional Law
11:45-11:55 – przerwa kawowa
1:55-13:10 Sesja 1: Tematy ogólne

- Paweł Chmielnicki (Jan Kochanowski Humanistic and Natural Science University): Reasons for Relationships Between Long-Term Trends in the Economy and Quantitative Changes in the Law-Making Process
- Andrzej Baniak (Central European University), Peter Grajzl (Washington and Lee University): Interjurisdictional Linkages and the Scope for Institutional Harmonization
- Waldemar Florczak (University of Łódź): An Empirical Macroeconomic Model of Crime for Poland
13:10-13:20 – przerwa kawowa
13:20-14:35 Sesja2: Prawo Europejskie
- Łukasz Gorywoda (European University Institute): Institutional Approach to Optional Elements in European Directives
- Agnieszka Jańczuk (European University Institute): Private Regulation in the EC: The Example of Single Euro Payments Area
- Agata A. Kocia (University of Warsaw): Tax System as a Factor Attracting Investment into the European Union Member Countries
14:35-15:15 przerwa na lunch
15:15-16:45 Sesja 3: Public Law and Regulation

- Oles Andriychuk (University of East Anglia): Do Markets Ever Fail? Reconciling the Consequentialist and the Deontological Approaches to the Market Process
- Janusz Paczocha (National Bank of Poland), Wojciech Rogowski (National Bank of Poland, Warsaw School of Economics): Regulatory Restrictions of Doing Business in Poland. Quantitative Analysis of Regulation in Period 1989-2009
- Wojciech Deja (District Chamber of Attorneys at Law in Warsaw University of Warsaw): Public-Private Partnership Misuse: Case Study
- Otylia Trzaskalska-Stroińska (Department of Economic Regulations, Ministry of Economy): Regulatory Reform - State of Play
16:45-17:00 –przerwa kawowa
17:00-18:30 Panel studencki w języku polskim
18:30 – Zamknięcie konferencjiWykład gościnny przedstawi Prof. Dr. Stefan Voigt - Dyrektor Instytutu Law & Economics przy Uniwersytecie w Hamburgu, ekspert w zakresie ekonomicznej analizy konstytucji.

Konferencja jest organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa, Ośrodek Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Studenckie Koła Naukowe:Law&Economics im. Adama Smitha (SGH i WPiA UW), Ekonomii Instytucjonalnej (WNE UW), Prawa Bankowego (WPiA UW) Prawa Rynków Kapitałowych (WPiA UW).


UW/MG

Zobacz także:

Zarządzanie projektami dla prawników Większość a różnorodność w społeczeństwie demokratycznym