Organizatorami konferencji jest Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej "IP". Miejscem konferencji jest Collegium Iuridicum II , sala A3.

Konferencja będzie znakomitą okazją wysłuchania najwybitniejszych krajowych specjalistów z dziedziny własności intelektualnej, wywodzących się z ośrodków akademickich z całej Polski.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-11.00 prof. Maria Poźniak –Niedzielska – „Ewolucja Prawa Własności Intelektualnej”

11.00-11.45 prof. Marian Kępiński – „Czy znak powszechnie znany jest też renomowany?”

12.15-13.00 prof. Ewa Nowińska –„Czy naruszenie prawa ochronnego jest czynem nieuczciwej konkurencji?”

13.00-13.45 prof. Michał du Vall – „Nadużywanie praw własności intelektualnej w świetle polskiego i europejskiego prawa konkurencji ( prawa antymonopolowego).”

14.45-15.30 prof. Aurelia Nowicka – „Patent Unii Europejskiej i jednolity system sądowego rozstrzygania sporów patentowych – perspektywa utworzenia; korzyści i zagrożenia”

15.30-16.15 prof. Krystyna Szczepanowska- „Wyłączność czy wolność- między Scyllą a Charybdą współczesnego prawa własności intelektualnej”

PS/ WPiAUW

Zobacz także:

Our Rights, Our Freedoms - Essay & Photography Competitions

Kryzys w Stanach Zjednoczonych z perspektywy prawnika