Spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Rzepliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który był sędzią sprawozdawcą w sprawie tejże ustawy.

Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim o godz. 19:45. Organizatorami są Koło Nauk o Państwie i Prawie "Pro Patria" oraz Koło Naukowe "Ratio Legis".

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygnatura K 6/09

PS/WPiAUW

Zobacz także:

Przestępstwa ponad granicami / granice przestępstwa

Polish Law & Economics Conference