Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Prawa Karnego. Miejscem konferencji jest sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

DRAFT PROGRAMME – RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Registration

Moderator : Prof. UW dr hab. Monika Płatek

10.00 – 10.15 Opening session (Uroczyste otwarcie konferencji)

Pro-Rector UW Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Dean of the Law Faculty, Warsaw University prof. dr hab. Krzysztof Rączka

10.15 – 11 15 Prof. Wayne Morrison, London School of Law

Crime, atrocity and the image. A reading of a history of image of atrocity

Discussion

11.15 – 12. 15 Cultural Criminology in context (1)

(1) Dr Kacper Gradoń, Law Faculty, Warsaw University

New perspectives for Crime Scene Investigation in the Era of Globalization: Cultural Criminology

(2) Mgr Grzegorz Borek, Ph.D student Law Faculty, Warsaw University

Breach of Intellectual Property –Cultural Criminology perspective

Discussion

12.15 – 12. 30– Coffee break

12.30 – 13.30 Prof. Roy King, Institute of Criminology, University of Cambridge

Terror, Torture and Legitimacy paper

Discussion

13.30 – 14. 30 Cultural Criminology in context (2)

(1) Dr Michał Fajst, Criminology Unit, Institute of Penal Law, Law faculty, Warsaw University

Revealing the cultural context of crimes; stereotypes of Polish criminality abroad

Dr Agnieszka Gutkowska, Criminology Unit, Institute of Penal Law, Law faculty, Warsaw University

Revealing the cultural context of crimes; stereotypes of foreign criminality in Poland

(2) Mgr Karolina Więckiewicz, Ph.D student Law faculty, Warsaw University

Culture and violence - relations and interactions

Discussion

14.45 – 15.00 Prof. UW dr hab. Monika Płatek

Cultural Criminology: Crime beyond the borders / borders of crime. Concluding remarks

PS/WPiAUW