Współczesne wyzwania dla prawa cywilnego

W tym roku organizatorzy postanowili skłonić uczestników do szerszego spojrzenia na prawo cywilne. Głównym tematem zjazdu są współczesne wyzwania dla prawa cywilnego, które nie ogranicza się w zamyśle organizatorów wyłącznie do podstawowych aktów prawnych związanych z tą gałęzią prawa. Prelegenci przygotowujący swoje wystąpienia maja zatem cały wachlarz możliwości. Na gruncie prawa cywilnego wykształciło się bowiem wiele nauk prawnych takich jak: prawo medyczne, prawo turystyczne, prawo ochrony konsumenta i konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe i wiele innych. Celem zjazdu jest zwrócenie uwagi na rozwój prawa cywilnego i ogromną różnorodność zagadnień z nim związanych.

Uczestnicy Zjazdu

Zjazd jest dobrą okazją dla studentów zainteresowanych prawem cywilnym do zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej. Przewidywany jest udział 25 prelegentów z różnych ośrodków akademickich, których referaty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia i opublikowania w materiałach pokonferencyjnych. Przewidziany jest także udział uczestników – słuchaczy.

Uznanie dziecka i prawo kolejowe

Zgodnie z założeniami organizatorów tematyka nadesłanych i zakwalifikowanych referatów jest bardzo różnorodna. Obszarem stosunkowo często eksploatowanym przez prelegentów będą różnorodne aspekty prawa medycznego, często połączone z zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego. W swoich wystąpieniach studenci zgłębią także tematykę prawa autorskiego, prawa nowych technologii czy… prawa kolejowego.

Inicjatywa studentów KUL

Zjazd Cywilistów Studentów to projekt powstały w 2009r. w Lublinie. Celem Pierwszego Zjazdu Cywilistów było uczczenie 45-lecia trzech kodeksów: Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zagadnieniami związanymi z tą tematyką zajęli się także prelegenci, wśród których oprócz studentów i doktorzy nauk prawnych a słowo wstępne wygłosił Dziekan WPPKiA KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński. Każdego dnia Zjazdu przedmiotem analizy stawały się kolejne kodeksy, we wspomnianej wyżej kolejności. Organizatorzy mieli nadzieję, na cykliczność wydarzenia i choć początkowo drugi zjazd miał odbyć się na Uniwersytecie Jagiellońskim, to październikowe spotkanie w Gdańsku jest dowodem na powodzenie zamierzeń inicjatorów i zainteresowanie studentów inicjatywami naukowymi.

Anna Ślęzak

Zobacz także:

Absolwent szuka pracy- 10 rzeczy o których warto pamiętać

Testy na aplikacje