Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA DZIAŁÓW FINANSOWYCH - Podatek VAT od 2013 roku - nowy model fakturowania oraz inne zmiany podatkowe", które odbędzie się 10 stycznia 2013 roku w Warszawie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

https://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/edf/formularz_free.php

*Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Gość specjalny - prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych

PROGRAM konferencji znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/patronat/edf/

Z początkiem nowego roku weszła w życie największa w dotychczasowej historii nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przebudowa systemu podatku od towarów i usług uzasadniana jest m.in. koniecznością dostosowania przedmiotowych przepisów do wymogów wprowadzonych Dyrektywą 2010/45/UE harmonizującą regulacje dotyczące fakturowania, a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Jedna z kluczowych zmian wprowadza całkowicie nowy rozdział dotyczący fakturowania. Przepisy te w istocie zburzą istniejący prawie od dwudziestu lat system fakturowania oparty na normatywnym wzorcu, zastępując je jedynie zasadami ramowymi, wymagające od podatników indywidualnego wyboru własnego wzorca fakturowania i dokumentowania tego podatku.

Ideą seminarium jest nie tylko przedstawienie przepisów prawa ale i pokazanie narzędzi informatycznych, które pozwalają bez większych problemów przechodzić przez zmiany w przepisach.

Seminarium ma za zadanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w funkcjonowaniu firmy. Uczestnicy uzyskają informacje przydatne w prawidłowym prowadzeniu działalności. Dowiedzą się także, jak wykorzystać narzędzia informatyczne w wersji zgodnej z aktualnymi przepisami podatkowymi oraz prawa pracy.

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ;

Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl