Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom.

Do Konkursu Prawnik Pro Bono mogą zostać zgłoszone osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczą usługi prawne na rzecz potrzebujących. Zgłoszenia drogą pocztową na adres Fundacji należy przesyłać do 28 lutego 2013 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 • Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • Prof. Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 • Prof. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Marek Safjan - b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll - b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • mec. Zenon Klatka - b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości,
 • Prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Ewa Usowicz - Zastępca Redaktora Naczelnego "Rzeczpospolitej",
 • Prof. Paweł Wiliński - członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 • laureaci poprzednich IX edycji tj. Szczepan Styranowski - sędzia w stanie spoczynku, Wiesława Mroczek - sędzia w stanie spoczynku, Bogumił Jopkiewicz - adwokat, Krystyna Domagalska - radca prawny, Maria Sawicka - adwokat, prof. Zbigniew Hołda, Andrzej Kurowski - radca prawny, mecenas Maria Tomułowicz z Olsztyna, Franciszka Pniewska - radca prawny z Koszalina.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 • nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 • rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 • udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 • udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 • dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Zobacz także:

Mec. Sylwia Zarzycka fundatorem fundacji ''Między Niebem a Ziemią''

Działania pro bono należy popierać, a nie krytykować