Aplikacja umożliwia uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące kwestii prawa pracy w 25 krajach, w tym w: Albanii, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Belgii, Chinach, Republice Czeskiej, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Irlandii, Katarze, Łotwie, Litwie, Malezji, Niemczech, Polsce, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Aplikacja dostępna jest w języku angielskim.

W celu uruchomienia programu kliknij tutaj.

Aplikacja zbudowana jest w formie pytań i odpowiedzi dotyczących podstawowych zagadnień prawnych koncentrujących się wokół relacji pracownik-pracodawca, począwszy od zawierania umów o pracę, aż do tematów związanych z wygaśnięciem/zakończeniem umowy.

Program zawiera informacje obejmujące m.in. poniższe zagadnienia:

  •  Podstawowe warunki i kryteria zatrudniania (płaca minimalna, okres próbny, przysługujący urlop, godziny pracy itp.)
  • Przepisy prorodzinne (urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, elastyczne godziny pracy itp.)
  • Przejście zakładu pracy (obowiązek przekazywania informacji i konsultacji, prawo pracownika do sprzeciwu, kary za nieprzestrzeganie wymaganej procedury itp.)
  • Zakaz konkurencji (np. zakaz nakłaniania i inne klauzule ograniczające)
  • Nietypowe umowy o pracę (w tym umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, umowy na czas określony oraz tzw. umowy „zero-hours”)

Martin Warren, Partner Eversheds’ HR Group komentuje: "Coraz większa liczba przedsiębiorstw funkcjonuje ponad granicami. W firmach, prowadzących działalność na terenie wielu państw, praktycy HR na co dzień stykają się z zagadnieniami prawa pracy obowiązującymi w różnych jurysdykcjach. Liczymy, że uruchomiona aplikacja będzie odpowiedzią na wątpliwości, pojawiające się w ich praktyce.”

„Oprogramowanie, jakie oddajemy do użytku jest pierwszym krokiem w tworzeniu obszerniejszej aplikacji, która będzie na bieżąco uaktualniana. Mamy nadzieję, że zyska ona uznanie użytkowników.”