Konferencja odbędzie się w ramach III Europejskiego Forum Hipoteki zaś zagadnieniem przewodnim będzie finansowanie deweloperskie.

Wymiana doświadczeń

W konferencji wezmą udział przedstawiciele państwa członkowskich Unii Europejskiej, którzy będą mieli okazji do wymiany doświadczeń odnośnie tego, na ile stosowane w niektórych krajach UE, systemowe regulacje ochrony przy finansowaniu deweloperskim sprawdziły się w dobie globalnego kryzysu.

Konferencja daje uczestnikom możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej naradzie na temat pomysłów rozwoju rynków finansowania deweloperskiego w bezpiecznych ramach prawnych.

Tematyka konferencji

W trakcie, trwającej dwa dni, debaty poruszone zostaną takie zagadnienia jak np. zmiany w prawie budowlanym, zasadność wprowadzenia hipoteki budowlane, współpraca pomiędzy deweloperami a jednostkami samorządu terytorialnego ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, właściwe przygotowanie „Project Finance”- aspekty prawne przygotowania finansowania nieruchomości. Tematem dyskusji będą także planowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , koncepcja wprowadzenie nowej instytucji – „prawa do zabudowy” (różne projekty Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Sprawiedliwości) a także ewentualne wygaszanie prawa użytkowania wieczystego. Ponadto zaproszeni goście omówią kwestię ryzyka dla banków wynikającego z upadłości konsumenckiej.

Jedną z ciekawostek podczas konferencji będzie prezentacji zasad finansowania nieruchomości według prawa Islamu, które zaprezentują goście z Dubaju.

O Fundacji

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego została powołana została w 1991 roku przez ówczesnego Ministra Finansów. Już od 18 lat uczestniczy aktywnie w pracach nad doskonaleniem ram systemowo-prawnych dla Kredytu Hipotecznego w Polsce. Od 2001 roku, jako członek Europejskiej Federacji Hipotecznej, bierze udział w dyskusji na forum europejskim dotyczącej problematyki kredytu hipotecznego.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji znajduje się na stronie www.ehipoteka.pl

Katarzyna Caban