Zapotrzebowanie na taką pomoc jest ogromne podkreśla Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Potwierdza to nie tylko popularność organizowanych przez samorząd radcowski kampanii pomocy pro bono, ale także badania przeprowadzone przez nasz samorząd. Niestety, na przeszkodzie szybkiemu rozwojowi tej formy pomocy stoją przepisy fiskalne, które skutecznie mogą sparaliżować naszą aktywność w tej sferze. Będzie to oznaczało wymierną szkodę dla tysięcy obywateli naszego kraju.

Zobacz: Nagroda Pro Bono dla Programu Spraw Precedensowych HFPC

W Polsce brak jest regulacji pozasądowej pomocy prawnej dla osób ubogich, czego wymaga zarówno choćby porządek prawny Unii Europejskiej. Na przeszkodzie w aktywnym i skutecznym prowadzeniu pomocy prawnej stoją bowiem nieżyciowe przepisy podatkowe. Problem ten wskazuje Krajowa Rada Radców Prawnych, która reprezentuje największe polskie środowisko prawnicze zrzeszające blisko 40.000 radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Kwestia ta jest tym bardziej ważna gdyż samorząd radców prawnych jest organizatorem największych, corocznych akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych: „Niebieski Parasol” i „Niebieski Parasol dla Mikroprzedsiębiorców”, pomoc ofiarom powodzi, pomoc rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej, wsparcie działających fundacji i organizacji pozarządowych, dzięki którym corocznie tysiące osób uzyskuje niezbędną pomoc prawną.

Zobacz: Adw. Mikołaj Pietrzak nominowany do tytułu Prawnika Pro Bono

W związku z tym, że w ocenie samorządu radcowskiego świadczenie takiej pomocy jest zagrożone, KRRP przyjęła stanowisko podnoszące ten problem, jak i wskazujące sposoby jego rozwiązania.

Uważam, że koniecznym jest mówi Maciej Bobrowicz podjęcie przez Ministerstwo Finansów, przy wsparciu wszystkich środowisk zaangażowanych w tego rodzaju pomoc, szybkich działań, które tę sytuację szybko rozwiążą. Co roku tysiące Polaków korzystają bezpłatnie z pomocy radców prawnych. Nie wolno nam dopuścić, by osoby najbardziej potrzebujące były wsparcia takiego pozbawione.

Zobacz także:

Kancelarie prawne pomagają ubogim i potrzebującym

Nadal istnieją bariery dla działalności pro publico bono