statystyki

Znamy wyniki egzaminu na aplikacje

25.09.2008, 16:20; Aktualizacja: 19.03.2011, 01:25
Ministerstwo Sprawiedliwości podało oficjalne wyniki egzaminów konkursowych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w 2008 roku. W tym samym czasie odbyły się także egzaminy na aplikacje komorniczą i referendarską. Do egzaminów przystąpiło ponad 13 tys. osób. Pozytywny wynik osiągnęło jedynie niespełna 13 proc. zdających.

W dniu 20 września 2008 r., jednocześnie na terenie całego kraju, odbyły się egzaminy konkursowe na następujące aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą oraz referendarską. Do egzaminów na powyższe aplikacje przystąpiło łącznie 13 132 osoby, w tym: - na aplikację adwokacką 3 542 osoby, - na aplikację radcowską 8 060 osób, - na aplikację notarialną 1 190 osób, - na aplikację komorniczą 59 osób, - na aplikację referendarską 272 osoby. Egzaminy konkursowe na aplikacje: radcowską, adwokacką,notarialną i komorniczą przeprowadziło 69 Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości na obszarze właściwości poszczególnych rad okręgowych izb radców prawnych, okręgowych rad adwokackich, izb notarialnych oraz izb komorniczych. Natomiast egzamin konkursowy na aplikację referendarską przeprowadziło 18 Komisji Konkursowych, powołanych przez prezesów sądów apelacyjnych. Testy egzaminacyjne, w oparciu o które przeprowadzone zostały egzaminy konkursowe, zostały przygotowane przez zespoły powołane przez Ministra Sprawiedliwości. Skład tych zespołów wynika wprost z przepisów ustaw: Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Przepisy te przewidują, że każdy 5 – osobowy zespół składa się z 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 2 członków danego samorządu zawodowego, wskazanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną oraz Krajową Radę Komorniczą. Tematyka pytań, zawartych w teście mieści się w zakresie egzaminów, który wynika z przepisów wskazanych wyżej ustaw: egzamin na aplikacje adwokacką i radcowską obejmuje pytania z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokatury (radców prawnych) i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu adwokata (radcy prawnego) i etyki tego zawodu. Natomiast egzamin na aplikację notarialną dotyczy prawa konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu. Egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikantów komorniczych polega na sprawdzeniu wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansowego, prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów i samorządu komorniczego. Egzaminy konkursowe przeprowadzone zostały przez 7-osobowe komisje, w których skład weszli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (będący sędziami sądów powszechnych oraz sędziami sądów administracyjnych), prokuratorzy, pracownicy naukowi wydziałów prawa, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawiciele samorządów zawodowych adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników (po dwie osoby). Tegoroczne egzaminy przebiegały bez zakłóceń (z wyjątkiem incydentów w komisjach egzaminacyjnych w Warszawie i Łodzi, które nie miały jednak wpływu na ocenę ważności egzaminu), pomimo przystąpienia do nich rekordowo dużej liczby kandydatów. Testy egzaminacyjne doręczone zostały jednocześnie do wszystkich 69 komisji egzaminacyjnych, działających w 24 miastach, w sposób wykluczający ich nieuprawnione ujawnienie. Pozytywny wynik z egzaminów konkursowych uzyskało: - na aplikację adwokacką - 413 osób, - na aplikację radcowską - 930 osób, - na aplikację notarialną - 301 osób, - na aplikację komorniczą - 58 osób. W związku z powyższym, od nowego roku szkoleniowego aplikacje może rozpocząć łącznie 1 789 osób (w tym 87 aplikantów referendarskich).


Pozostało 0% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane