W dniu 12 kwietnia 2011 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwaliła zmiany w regulaminie aplikacji radcowskiej. Najważniejsze z nich będą prowadzić do ujednolicenia trybu i formuły zdawania kolokwiów rocznych przez aplikantów. Od teraz będzie ona jednolita dla wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Ponadto aplikanci którzy nie zaliczyli kolokwium z jednego przedmiotu będą mogli powtarzać rok. Krajowa Rada Radców Prawnych zdecydowała także o wprowadzeniu możliwości powołania przez KRRP obserwatorów do spraw przygotowania i przeprowadzenia kolokwiów.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Krajowej Rady Radców Prawnych już w trakcie przeprowadzania kolokwiów rocznych na I roku aplikacji radcowskiej Krajowa Rada Radców Prawnych przystąpiła do szczegółowej analizy ich wyników. Powołany został specjalny zespół ds. zmian w regulaminie aplikacji, a efektem jego pracy są powyższe zmiany.

Przyjęte rozwiązania mają służyć ostatecznemu rozwiązaniu problemów i niejasności powstałych w związku z przeprowadzaniem kolokwiów rocznych w niektórych Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

Z jednej strony decyzja Rady w sposób jednolity dla wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych normuje kwestie związane z tym elementem aplikacji, z drugiej zaś ustanawia jasne i przejrzyste przepisy obowiązujące wszystkich aplikantów radcowskich w przedmiotowym zakresie.

W opinii Prezesa Krajowej Radców Prawnych Macieja Bobrowicza „uchwalone zmiany są istotnym elementem ewolucji aplikacji radcowskiej, która musi uwzględniać zwiększoną liczbę aplikantów. Wprowadzają również elementy, które znane są aplikantom ze studiów wyższych. Przyjęte rozwiązania nadają aplikacji radcowskiej nowoczesny, zgodny z wymogami najwyższej dbałości o jakość zawodu kształt. Krajowa Izba Radców Prawnych jest pierwszym spośród samorządów zawodów prawniczych, który dostrzegł te problemy i skutecznie je rozwiązał”.

Jak poinformowało Biuro Prasowe KRRP kolokwia roczne w całym samorządzie radców prawnych zdało przeszło 80% ogółu aplikantów.

Paulina Szewioła

źródło:KRPP

Zobacz także:

Porozumienie KRRP i KSSiP w przedmiocie szkolenia aplikantów radcowskich

Radcowie prawni i przedstawiciele administracji publicznej rozmawiali o aplikacji

NSA: Aplikant może zostać skreślony z listy za brak wiedzy