"Wyrażamy przekonanie, że planowany obecnie system nadzoru narusza konstytucyjne zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów"- czytamy w apelu Iustitii.

W ocenie Iustitii poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje rozwiązania umożliwiające wkraczanie w zakres orzekania.

"Wbrew stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości, planowany nadzór nad działalnością sądów powszechnych nie rozwiąże problemów funkcjonowania sądownictwa w Polsce"- piszą autorzy wystąpienia. Dalej wskazują, że "akcentowana szybkość postępowania nie może być jedynym kryterium przy ocenie wymiaru sprawiedliwości. Istotą działalności sądów jest orzekanie sprawiedliwe".

Zobacz: TK: Sędziowie bez dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny

W ocenie Stowarzyszenia "proponowane przez władzę wykonawczą techniki zarządzania wymiarem sprawiedliwości prowadzą do wypaczenia istoty jego funkcjonowania. Planowanie wyników statystycznych w oparciu o odgórne wskazania minimalnej liczby spraw na wokandzie, częstotliwości ich wyznaczania, czasu trwania sprawy itp, stoją w sprzeczności z ustawowymi zasadami prowadzenia postępowań sądowych".

"Podstawowym gwarantem sprawiedliwości jest sędzia, który nie powinien orzekać pod presją oczekiwań statystycznych promowanych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą"- podkreśla Iustitia.

Jednocześnie SSP „Iustitia” sprzeciwia się ocenom okresowym sędziów w jakiejkolwiek postaci. "Niezwłocznego wyjaśnienia wymaga jednak kwestia objęcia oceną okresu poprzedzającego wejście w życie przepisów dotyczących tych ocen. Nie zostały należycie ustalone standardy tych ocen, ani poprzez przygotowanie oceniających, ani sędziów ocenianych"- piszą sędziowie.

SSP „Iustitia” apeluje, aby Krajowa Rada Sądownictwa zabrała głos w sprawie szeroko rozumianego nadzoru nad sądami powszechnymi z uwzględnieniem postulatów zgłaszanych dotychczas przez środowisko sędziowskie.

PS/źródło:Iustitia

Zobacz także:

SN pyta TK o przeniesienia sędziów na inne miejsca służbowe