Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczonego na dzień 28 września 2013 r., uruchomiła rejestrację on-line.

Przed złożeniem dokumentów osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny uprzednio zarejestrować się na stronie www.ewnar.pl.

Zobacz: Dokumenty kandydatów na aplikacje 2013

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Izby przy ul. Gen. L. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin lub wysłać pocztą na adres: ul. Gen. L. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin.

Termin składania dokumentów upływa 14 sierpnia 2013 r. - liczy się data stempla pocztowego.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Kalendarz aplikanta 2013