NRA informuje, że zamierza zaskarżyć m.in. przepis dotyczący stawki minimalnej za prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, które wyceniono na 120 zł.

Zobacz: NRA negatywnie ocenia zaproponowane stawki za urzędówki

Rada podważa też zgodność ustanowionych stawek w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie wynosi 240 zł, a za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 120 zł.

PS/źródło: adwokatura.pl

Zobacz także:

Radcy prawni apelują o wyższe stawki