W konkursie mogą wziąć udział wszyscy radcy prawni legitymujący się maksymalnie pięcioletnim stażem zawodowym lub którzy nie ukończyli 34 roku życia.

Prace można przesyłać w formie listownej na adres:

Krajowa Izba Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, lub w formie elektronicznej na adres: kopania@kirp.pl.

Objętość eseju nie powinna przekraczać 10 tysięcy znaków (wraz ze spacjami).

Ze względu na duże zainteresowanie konkurszostał przedłużony do 31 maja 2010r.

Nagrody:

I miejsce:
tygodniowa wycieczka dla dwóch osób do Egiptu.

II miejsce:
dwuosobowy karnet na weekend w SPA.

III miejsce:
I-Pod Apple.

KIRP/AS