Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zainteresowanych adwokatów oraz aplikantów adwokackich z terenu naszej Izby, aby zgłaszali w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej - chcęć udziału w powyższej akcji.

W roku 2009 w akcji wzięło udział 628 adwokatów w 134 miastach we wszystkich województwach. Według wstępnych danych udzielono około
11 tysięcy porad prawnych. W związku z tak dużym zainteresowaniem, wiele kancelarii, mimo formalnego zakończenia akcji o 15.00 pracowało jeszcze przez kilka godzin.

Udzielone porady najczęściej dotyczyły spraw z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, podział majątku małżeńskiego itp.), spraw lokalowych i spadkowych. Wiele osób uzyskało także wyjaśnienia w sprawach ubezpieczeń społecznych.

ORA Częstochowa/AS