Wykładowcą będzie Piotr Zimmerman, radca prawny, b. Przewodniczący Wydz. ds. Upadłościowych i Naprawczych SR dla m.st. Warszawy
Termin: 4 listopada 2009 r. (środa), godz. 9.00-14.30
Miejsce: główna siedziba OIRP przy ul. Żytniej 15 lok. 16, duża sala konferencyjna, I piętro
Koszt: 290 zł (w tym materiały i posiłek)
Zgłoszenia: do 28 października 2009 r.
Uwaga: liczba uczestników szkoleń jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń w momencie wyczerpania miejsc.
OIRP Waw/AS

Zobacz także:

Przeszłość aplikantów zostanie sprawdzona