W tym roku limit jest mniejszy i wynosi 200 osób. W latach ubiegłych limit wynosił 300 kandydatów.

Aplikacja ogólna

Aplikacja ogólna rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych po egzaminie wstępnym i trwa 12 miesięcy. W czasie aplikacji jej uczestnicy będą uczęszczali na zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki w sądach, prokuraturach i innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Na czas nauki każdemu aplikantowi wyznaczony zostanie patron-koordynator. Będzie on opiekunem merytorycznym, a przede wszystkim będzie sprawował opiekę nad przebiegiem praktyk.

Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej będzie uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. W terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej dyrektor Krajowej Szkoły ogłosi w BIP listę klasyfikacyjną aplikantów. Osoby, które pomyślnie ukończą aplikację ogólną, będą mogły starać się o przyjęcie na aplikację specjalistyczną.

Decyzję o przyjęciu na aplikację sędziowską albo prokuratorską Dyrektor Krajowej Szkoły będzie wydawał według kolejności umieszczenia kandydatów na liście klasyfikacyjnej aplikantów aplikacji ogólnej, do miejsca wyczerpania limitu przyjęć.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

OIRP w Olsztynie organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu na aplikację

Aplikanci izby szczecińskiej testowali nową metodę szkolenia