Spotkanie, które rozpocznie się w dniu 8 maja o godz. 14.00 w siedzibie BCC otworzą adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i Marek Goliszewski, prezes BCC.

W dyskusji panelowej udział wezmą: minister Adam Jasser, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Maciej Berek, prezes Rządowego Centrum Legislacji, minister Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Zbigniew Kruszyński, członek KK NSZZ „Solidarność” oraz Witold Michałek, ekspert BCC.

Podczas spotkania dr hab. Marcin Matczak oraz dr Tomasz Zalasiński z kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka sp. k. zaprezentują model procedury konsultacji publicznych.

Zobacz: Adwokatura w sprawie deregulacji

Organizatorzy spotkania uważają, że tworzenie prawa przejrzystego, pozbawionego wewnętrznych sprzeczności, spójnego z istniejącym systemem prawnym i służącego gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju jest w Polsce nadal wielkim wyzwaniem.

Jedną z wad systemu jest niedocenianie roli konsultacji publicznych. Rząd, administracja i politycy nie wykorzystują wiedzy ekspertów i praktyków, która pomogłaby tworzyć lepsze jakościowo prawo. Eliminację tego problemu organizatorzy widzą w zrozumieniu przez rządzących znaczenia i wartości wiedzy pozyskiwanej od zainteresowanych podmiotów i we wdrożeniu spójnego i przejrzystego systemu konsultacji, zachęcającego stronę społeczną do uczestnictwa, i przydatnego inicjatorom tworzonych regulacji.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

Sympozjum dla adwokatów i aplikantów

Organizacje prawnicze w sprawie naruszania zasad legislacji