Celem zawodów jest popularyzacja brydża sportowego wśród przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego oraz integracja przedstawicieli różnych środowisk zawodowych.

Do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski mają prawo przystąpić członkowie wpisani do rejestru samorządów zawodowych: Adwokackiego, Radców Prawnych, Notariuszy, Biegłych Rewidentów, Kuratorów Sądowych, Komorników, Rzeczników Patentowych, Doradców podatkowych, Sędziów, Architektów, Inżynierów Budownictwa i Urbanistów, Psychologów, Diagnostów Laboratoryjnych, Lekarzy i Lekarzy Stomatologów, Pielęgniarek i Położnych,Aptekarzy, Lekarzy Weterynarzy.

Wszystkie turnieje mają formułę otwartą. Organizatorzy zapraszają zawodników z różnych zawodów do pary z przedstawicielem innego samorządu lub samorządowego teamu.

Turnieje par i teamów odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.

Zobacz: Rejs żeglarski adwokatów

W każdym z turniejów zostaną wyłonione 3 najlepsze pary oraz 3 teamy, które uzyskają tytuły Mistrza oraz I i II wicemistrza Polski Samorządów Zawodowych.

W klasyfikacji Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych uwzględnione będą tylko pary spełniające warunki uczestnictwa, a w turnieju teamów zespoły mające w składzie co najmniej 3 przedstawicieli danego samorządu. W klasyfikacji długofalowej uwzględniane będą również wyniki uzyskane z partnerem niebędącym przedstawicielem tego samego samorządu.

I Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych odbędą się w ramach OTP „Kolumna Zygmunta” w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminach:

  • 18 maja 2012 r., godz. 11,00 – indywiduel,
  • 18 maja 2012 r., godz. 17,30 – maxy,
  • 19 maja 2012 r., godz. 11,00 – impy,
  • 19 maja 2012 r., godz. 16,30 – teamy.

I Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej ww. konkurencji.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie OIRP w Olsztynie.

PS/źródło:OIRP w Olsztynie

Zobacz także:

Prawnicy zagrają w golfa

Radcowski piknik rodzinny w Płocku