Wniosek Stowarzyszenia został uwzględniony w całości. Wyłącznie nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, jaką wykonuje Stowarzyszenie, jest:

- organizacja Święta Prawników
-udzielanie bezpłatnych porad prawnych osobom ubogim
- upowszechnianie wiedzy o prawie w społeczeństwie

Uzyskanie statusu OPP jest wielkim sukcesem i poważną zmianą jakościową dla Stowarzyszenia Ars Legis. Ze statusem tym łączy się wiele nowych obowiązków, ale również przywilejów, zwłaszcza podatkowych.

Podstawowym przywilejem jest możliwość przekazania 1 % swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia, co będzie możliwe już w przyszłym roku, w czasie rozliczenia roku podatkowego 2008SAL/AS

Zobacz także:

I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Asystentów Sędziów »

Wystąpienie Stowarzyszenia Doradców Prawnych do Ministra Sprawiedliwości »