Na zaproszenie Dyrektora Generalnego przebywać będzie w Polsce 5 - osobowa delegacja przedstawicieli teksańskiego wymiaru sprawiedliwości, której przewodniczyć będzie Doug Dretke, dyrektor Instytutu Zarządzenia Więziennictwem Teksasu.

Współpraca pomiędzy polskimi i teksańskimi więziennikami trwa już od 2004 roku. Efektem współpracy było podpisanie 28 maja 2008 roku Listu Intencyjnego pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Teksańskim Departamentem Wymiaru Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki wraz z Kolegium Wymiaru Sprawiedliwości i Centrum Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu Stanowego Sama Houstona w Teksasie. List intencyjny określa warunki wzajemnej współpracy: szkolenia menadżerskie, wizyty studyjne oraz wymianę doświadczeń, zarówno na poziomie naukowym jak i praktycznym.
Teksascy goście podczas wizyty będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym otwarciu Aresztu Śledczego w Opolu Lubelskim.
Program przewiduje również spotkanie z Krzysztofem Kwiatkowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz gen. Pawłem Nasiłowskim, dyrektorem generalnym Służby Więziennej.
Goście ze Stanów Zjednoczonych mieli okazję zapoznania się z polskim systemem penitencjarnym podczas wizyty w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, w Areszcie Śledczym w Jeleniej Gorze oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Program przewiduje również prezentację programu penitencjarnego "Duet" w trakcie wizyty w Areszcie Śledczym Kraków - Podgórze.


OPSW/AS

Zobacz także:

Wymiar sprawiedliwości w opinii Polaków

Bezpłatny kwartalnik o reformie wymiaru sprawiedliwości