Do współorganizacji kolejnej edycji konkursu Kancelaria Senatu zaprosiła kuratoria oświaty w Szczecinie i we Wrocławiu, bowiem młodzież z województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego nie miała jeszcze okazji wzięcia udziału w konkursie.
Do tej pory, przy znaczącym współudziale kuratoriów oświaty, przeprowadzono konkurs wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu historii polskiego parlamentu, współczesnej roli, znaczenia i funkcjonowania Senatu i Sejmu, a także przybliżenie młodzieży postaci polityków związanych z historią parlamentaryzmu.
Wiedza zdobyta podczas konkursu przybliża również młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa.
Serdecznie zapraszamy młodzież i nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu, który określa zakres tematyczny, przebieg konkursu oraz nagrody dla laureatów.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać do 16 października 2009 roku do koordynatorów konkursu, których wyznaczyli kuratorzy oświaty w Szczecinie we Wrocławiu.

Koordynatorzy konkursu woj. zachodniopomorskie:

pani Hanna Boguta – wizytator Wydziału Diagnoz i Analiz Kuratorium Oświaty
w Szczecinie – dla uczniów gimnazjów (kontakt: hboguta@kuratorium.szczcin.pl)
pani Małgorzata Zasztowt – wizytator Wydziału Diagnoz i Analiz Kuratorium Oświaty w Szczecinie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kontakt: mzasztowt@kuratorium.szczecin.pl)
Adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie: ul. Matejki 6”B” 71-615 Szczecin

woj. dolnośląskie:

pan Marek Sieczka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dla
uczniów gimnazjów (kontakt tel. (0-71) 340 63 42, m.sieczka@kuratorium.wroclaw.pl
pan Wojciech Barylu – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kontakt: tel. (0-71) 340 63 18, w.baryluk@kuratorium.wroclaw.pl)SENAT RP/AS

Zobacz także:

Laureaci konkursu prawa humanitarnego wyłonieni