Zasady przeprowadzania wyborów:

Wybory przeprowadzane są dwustopniowo.
W pierwszej kolejności zwoływane są Zebrania Rejonowe Okręgów, na których wybierani są delegaci na Zgromadzenie. Kwestię podziału Izby Warszawskiej na Okręgi oraz przydziału radców do poszczególnych Okręgów określa uchwała Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr 7/2006 z dnia 30 maja 2006, zaś terminy Zebrań uchwalane są przez Radę OIRP w Warszawie. W tym roku Zebrania Rejonowe zwołano na następujące dni:

  • 11 maja 2010, godz. 17:00, siedziba OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, I piętro dla osób, których KOD miejsca zamieszkania rozpoczyna się cyframi: 00-xxx, 04-xxx, 05-8xx,
  • 18 maja 2010, godz. 17:00, siedziba OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, I piętro dla osób, których KOD miejsca zamieszkania rozpoczyna się cyframi: 01-xxx, 05-0xx,
  • 20 maja 2010, godz., 17:00, siedziba OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, I piętro dla osób, których KOD miejsca zamieszkania rozpoczyna się cyframi: 02-xxx,
  • 25 maja 2010, godz. 17:00, siedziba OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, I piętro dla osób, których KOD miejsca zamieszkania rozpoczyna się cyframi: 03-xxx, 05-1xx, 05-7xx oraz wszystkie nie wyszczególnione powyżej w tym Płock i Siedlce oraz prawnicy zagraniczni Następnie Delegaci wyłonieni na Zebraniach Rejonowych wybierają:
  • Dziekana Rady OIRP w Warszawie,
  • Radę OIRP w Warszawie,
  • Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie i jej/jego Zastępców,
  • Członków Sądu Dyscyplinarnego,
  • Komisję Rewizyjną.oirp WARSZAWA/AS