Nowy skład organów ORA:

Dziekan ORA we Wrocławiu

adw. Andrzej Malicki

Prezes SąduDyscyplinarnego ORA we Wrocławiu

adw. Dorota Kwiecińska-Szelc

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ORA we Wrocławiu

adw. Marzena Blechinger-Pasich

Członkowie ORA we Wrocławiu

adw. Dariusz Wnuk

adw. Jacek Giezek

adw. Grażyna Biernat

Edward Gorzelańczyk

adw. Jacek Wałęcki

adw. Mirosław Gadziński

adw. Jadwiga Banaszewska

adw. Krzysztof Zuber

adw. Marek Czuba

adw. Piotr Latos

adw.Barbara Józefowicz – Olczyk

adw. Piotr Migaj

adw. Adam Krej

adw. Sławomir Krześ

Zastępcy członków ORA we Wrocławiu

adw. Jakub Gerus

adw. Maciej Eisermann

adw. Ewa Kubica-Miłek

adw. Włodzimierz Żeber

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego ORA we Wrocławiu

adw. Magdalena Abrich

adw. Tadeusz Lewicki

adw. Andrzej Mękal

adw. Tomasz Olejnik

adw. Adam Bujacz

adw. Karol Idzik

adw. Marcin Haśko

adw. Aleksander Dorobanik

adw. Przemysław Lis

adw. Piotr Marański

adw. Andrzej Janicki

adw. Krystian Herbst

adw. Ewa Ładomirska-Kocik

adw. Anna Kuś

adw. Małgorzata Zorko

adw. Barbara Polańska

adw. Ewa Pawłowska

adw. Małgorzata Zębala-Echchaoui

adw. Henryk Kożuch

adw. Łukasz Musiał

adw. Aleksandra Hurej

adw. Andrzej Kościukiewicz

adw. Krzysztof Lesiak

Zastępcami członków Sądu Dyscyplinarnego ORA we Wrocławiu:

adw. Jolanta Grzybowska

adw. Piotr Pelczarski

adw. Ewelina Świt - Charzewska

CzłonkowieKomisji Rewizyjnej ORA we Wrocławiu

adw. Berestecka Monika

adw. Węgliński Karol

adw. Owczarek Adrianna

adw. Kaźmierczak Krzysztof

adw. Maj Aleksander

adw. Śliwa Janusz

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej ORA we Wrocławiu

adw. Bożena Gajewska

adw. Jacek Wawrzynek

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

adw. Jacek Giezek

adw. Andrzej Malicki

adw. Jacek Kruk

adw. Andrzej Grabiński

adw. Anna Ślęzak

adw. Mirosław Gadziński

adw. Jadwiga Banaszewska

adw. Leszek Rojek

adw. Adam Krej

adw. Andrzej Bryłka

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

adw. Aleksandra Malicka

adw. Wojmira Lewicka

adw. Krzysztof Zuber

adw. Piotr Migaj

adw. Tadeusz Lewicki

adw. Sławomir Krześ

adw. Ewa Kubica-Miłek

PS/ORA Wrocław