Rada OIRP w Lublinie wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych istotnych dla wykonywania ustawowych zadań przez radców prawnych i braku konsultacji z organami samorządu radcowskiego – czytamy w uchwale OIRP w Lublinie.

W opinii autorów uchwały projekt nie uwzględnia analizy dostępności sądów dla obywateli wynikającej z odległości dzielących sądy jak i wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata jako pełnomocników stron.

Likwidacja kolejnych jednostek sądowych i administracyjnych skutkująca brakiem dostępności obywateli do organów władzy państwowej bezspornie prowadzi do obniżenia standardów zagwarantowanych w konstytucji, jak również do degradacji miast w których te jednostki występują- czytamy w uchwale.

PS/źródło: OIRP w Lublinie

Zobacz także:

Wynik konsultacji społecznych w sprawie reformy sądownictwa powszechnego

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę poznańskich sądów z udziałem Ministra Sprawiedliwości