Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępnił na swojej stronie internetowej, w wersji demonstracyjnej „Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych”.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających w 2013 r. egzamin adwokacki, radcowski oraz notarialny.

Na komputerze aplikanci będą rozwiązywać zadania z części od drugiej do piątej w przypadku egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego. Test rozwiązywany będzie wyłącznie odręcznie.

Zdający mogą dokonać wyboru czy chcą zdawać egzamin w formie odręcznej czy przy użyciu własnego komputera. Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji egzaminacyjnej są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7; System operacyjny Windows 8 nie spełnia tego wymagania, aplikacja nie uruchomi się na tym systemie.
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Instrukcja obsługi aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Egzamin radcowski w 2013 roku - informacje

Egzamin adwokacki 2013 - informacje