Poselski projekt ustawy zakłada wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych proponując w zamian postępowanie w pierwszej instancji przekazać do powszechnych sądów apelacyjnych. Rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji miałby zajmować się natomiast Sąd Najwyższy.

NRA uważa, że projekt w części w której pozbawia samorządy zawodów zaufania publicznego sądownictwa dyscyplinarnego jest sprzeczny z art. 17 Konstytucji RP i podważa samą istotę samorządu zawodów zaufania publicznego, a w części w jakiej projekt ustawy oddaje przygotowawcze postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w gestię prokuratury jest sprzeczny z art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji.

Zobacz: TK: Przepisy dotyczące dyscyplinarek architektów zgodne z konstytucją

Samorząd adwokacki stwierdza, że projekt z uwagi na uchybienia formalne uzasadnienia powinien być zdjęty z porządku obrad Sejmu, a w przypadku rozpoczęcia procedury legislacyjnej powinien być odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu jako projekt sprzeczny z Konstytucją, zgłoszony dla niezrozumiałego celu, z niezrozumiałych powodów, zmierzający do podważenia istoty ustrojowej roli zawodów zaufania publicznego.

Cała opinia dostępna jest na stronie NRA.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

Asystent sędziego bez perspektywy awansu zawodowego