Najwięcej kandydatow zgłosiło się na aplikację radcowską. Tegoroczny egzamin po raz pierwszy został przeprowadzony na nowych zasadach. Liczba pytań została zmniejszona z 250 do 150, jednocześnie poprawna odpowiedź na minimum 100 z nich oznaczała pozytywne zaliczenie egzaminu, stanowi to 66 % możliwych do uzyskania punktów. Dotychczas należało udzielić prawidłowej odpowiedzi na 76 % testu

Według danych zaprezentowanych w dniu 21 września 2009 roku przez ministra sprawiedliwości, na aplikację adwokacką zdało 76,9 proc. zdających, 76,7 proc. - na radcowską74,5 proc. - na notarialną, a 92 proc. - na komorniczą.

Pełna lista osób, które dostały się na aplikacje adwokacką, radcowska i notarialna jest opublikowania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adres:

http://www.ms.gov.pl/aktual/091026_wyniki_aplikacja_radcowska.pdf

http://www.ms.gov.pl/aktual/091026_wyniki_aplikacja_adwokacka.pdf

http://www.ms.gov.pl/aktual/091026_wyniki_aplikacja_notarialna.pdf

MS/AS