„Etyka prawnicza to nie ograniczenie sposobu prowadzenia praktyki prawniczej, ale kompas, który wyznacza kierunek profesjonalnego rozwoju zawodowego” – uważa Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Międzynarodowa konferencja w Kazimierzu nad Wisłą została zorganizowana w dniach 14-15 kwietnia 2011 r. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

Udział w niej wzięli m.in. m.in. Macieja Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Leszek Pietraszko - Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prof. Marek Safjan – Sędzia Trybunału Unii Europejskiej, Arkadiusz Bereza – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przedstawiciele polskiego i amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jak podkreśla jeden ze współorganizatorów, Arkadiusz Bereza –Dziekan OIRP w Lublinie, jest to pierwsza konferencja zorganizowana na tak szeroką skalę wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Przed rozpoczęciem konferencji Dziekan OIRP w Lublinie powiedział, że „Konferencja przede wszystkim ma na celu pokazanie dwóch systemów wymiaru sprawiedliwości - polskiego i amerykańskiego. Zakładam, że podczas trwania obrad dyskusja będzie się koncentrowała na tle relacji sędzia - pełnomocnik w sądzie i poza nim oraz na zasadach szkolenia prawników. Doświadczenia amerykańskie zostaną porównane z zasadami etyki radców prawnych, sędziów i adwokatów w Polsce, zaś wnioski wykorzystane do dalszych prac nad kodeksami deontologicznymi."

W debacie uczestniczyli radcowie prawni, sędziowie, adwokaci i rzecznicy etyki zarówno z Polski jak i ze Stanów Zjednoczonych którzy przedstawili własne doświadczenia dotyczące zagadnień etycznych i doświadczeń związanych ze szkoleniami prawniczymi. Podczas konferencji w czasie wykładów oraz paneli dyskusyjnych przedstawione zostały rozwiązania w tym zakresie wypracowane w amerykańskim systemie prawnym. Podczas obrad dyskutowano o nowych wyzwaniach stojących przed rozwiązaniami etycznymi zawodów prawniczych, a także podkreślano, iż postępowanie dyscyplinarne jest jedną z gwarancji prawidłowości wykonywania profesjonalnego zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód radcy prawnego i adwokata.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych podkreślał podczas spotkania, iż „w dyskutowanych na forum rządowym projektach legislacyjnych dotyczących doradców prawnych nie ma słowa o zasadach etyki. Ewentualna pomoc prawna świadczona przez m.in. doradców prawnych, którzy nie musieliby przestrzegać zasad etyki, może spowodować dla klientów trudne do oszacowania straty. I to jest fakt niezaprzeczalny, nie podlegający dyskusji. Tylko radca prawny lub adwokat, którego obowiązują zasady etyki, gwarantuje profesjonalny poziom profesjonalnej pomocy prawnej dla obywatela”.

źródło:Biuro Prasowe KRRP

Zobacz także:

II Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych z udziałem Prezesa KRRP

Prezes KRRP wziął udział w spotkaniu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy