List do Prezydenta Gruzji o ułaskawienie pani Mariany Ivelashvili, jest stanowczą reakcją na prośbę o wsparcie, którą samorząd radców prawnych otrzymał od CCBE (Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy).

Samorządy prawnicze z całej Europy, do których została skierowana prośba CCBE, reagują zdecydowanie. List wystosowany przez Prezesa KRRP jest częścią tej międzynarodowej akcji mającej na celu ułaskawienie Mariany Ivelishvili.

Mariana Ivelishvili jest prawniczką obecnie osadzoną w Zakładzie dla Kobiet i Młodocianych w Mtsiziri w Gruzji. Zgodnie z informacjami, które posiada Krajowa Rada Radców Prawnych, cierpi ona na ciężką chorobę stąd też jej dalszy pobyt w zakładzie zamkniętym, w którym nie ma należytych warunków do leczenia, stanowi bezpośrednie zagrożenie jej życia.

Podsumowując swój list do Prezydenta Gruzji Maciej Bobrowicz napisał: Silne, przyjazne i wielowiekowe więzi łączące naród polski i gruziński oraz gruzińskich i polskich prawników dają nadzieję, że prośba o prawo łaski dla Pani Mariany Ivelishvili zostanie zaakceptowana.

Zobacz także:

Adwokatura protestuje przeciwko szykanowaniu adwokatów na Białorusi

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów w sprawie szykanowania białoruskich przedstawicieli palestry