Delegację ukraińską, której przewodniczył Pan Siergiej Krawczuk – Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego Prokuratury Generalnej Ukrainy podejmował Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Krzysztof Karsznicki, jego Zastępca – Pani prokurator Anna Wiśniewska oraz Pani prokurator Łucja Łukuć.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji najpilniejszych wniosków o ekstradycję i pomoc prawną, a także zapoznano ukraińskich prokuratorów z niektórymi instytucjami prawnymi wprowadzonymi do polskiego porządku prawnego w związku z przyjęciem decyzji ramowych Rady Unii Europejskiej (europejski nakaz aresztowania, wspólne zespoły śledcze).
W spotkaniu wzięli również udział prokuratorzy z polskich przygranicznych jednostek organizacyjnych prokuratury, którzy zajmują się bezpośrednio obrotem prawnym z Ukrainą.

Z uwagi na szczególne zainteresowanie instytucją świadka koronnego, prokuratorzy ukraińscy byli także gośćmi Dyrektora Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – Pana prokuratora Jerzego Szymańskiego.

Jeżeli chodzi o obrót prawny polskich jednostek prokuratury z zagranicą w sprawach karnych , Ukraina jest największym – obok Niemiec – kooperantem. Wynika to z dużej aktywności międzynarodowych grup przestępczych, w skład których wchodzą zarówno obywatele polscy, jak i ukraińscy. Odnosi się to w szczególności do grup zajmujących się obrotem narkotykami oraz handlem ludźmi.

PS/źródło:PG

Zobacz także:

KRP krytycznie w sprawie redukcji zatrudnienia w prokuraturze

Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury