W tym tygodniu w Warszawie zorganizowane zostaną dla adwokatów dwa wykłady.

Pierwszy wkład nt. “Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wybrane problemy prawne”, odbędzie się w dniu 3 października 2011 r. Poprowadzi go dr Katarzyna Ludwichowska.

Zobacz: Polsko - niemiecki ''Dialog Prawniczy''

Drugi wykład nt. “Praktyczne aspekty formułowania zarzutu przewlekłości postępowania karnego w świetle orzecznictwa” odbędzie się w dniu 4 października 2011 r. Poprowadzi go dr. Czesław P. Kłak.

Wykłady organizuje Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55, sala nr 67 w godz. 18.00-20.00. Udział w nich można zaliczyć na poczet realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Wstęp wolny.

PS/źródło:adwokatura.pl

Zobacz także:

Seminarium radcowskie ''Bruksela I''

Przemyt narkotyków przedmiotem seminarium