Testowana metoda szkolenia to tzw. Case Method. Zajęcia takie polegają na tym, że wykładowca przygotowuje wybrane orzeczenia sądów, postanowień prokuratorskich, decyzji administracyjnych, które są związane z główną tematyką zajęć, a aplikanci zajmują się ich opracowaniem.

Aplikanci izby szczecińskiej mieli okazję przetestować nową metodę szkolenia – tzw. Case Method. Zgodnie z tą metodą, w ciągu 2 godzin aplikanci mają do opracowania 4 orzeczenia. Są one dobrane w sposób, który pozwala ćwiczyć umiejętności praktyczne rozumowania sądu, prokuratora, urzędnika. Muszą one zawierać ocenę stanowisk stron i ocenę materiału dowodowego. Ważne jest aby można było prześledzić rozstrzygnięcia i uzasadnienia zapadające w różnych instytucjach. Aplikanci nie tylko powinni wcześniej zapoznać się z orzeczeniami, ale mieć także przygotowany konspekt z analizą prawną sprawy. Prowadzący zajęcia ma postępować systematycznie i nie dopuszczać do spontanicznego udzielania odpowiedzi. Należy ustalić stan faktyczny, podstawowe zagadnienia prawa materialnego i procesowego, skoncentrować się na orzeczeniu sądu pierwszej instancji, ustalić treść zarzutów kasacji lub apelacji, omówić rozstrzygnięcie sądu, na końcu należy dopuścić do otwartej dyskusji i koniecznie wyrazić swój pogląd w podsumowaniu dyskusji.

RO/źródło: adwokatura.pl

Zobacz także:

Kodeks Etyki Radców Prawnych przedmiotem szkolenia

Adwokackie wydarzenia motoryzacyjne

Szósta Konferencja Prezesów Adwokatur